Kao da

Lovro Artuković Spremište
Lažne blizanke
Lažne blizanke u noći
Na krilima
Oka (kao na vjetru)
Usporeno
Kao da je lutka (koja leti)
Novogodišnja haljina
Blizanci
Kao u zvjezdanoj noći
Kao da je odaliska
Kao da je zvjezdana noć
Spavaćica
Kao da lebde (Crvena)
Kao da lebde (Weiß)
Kao da lebde (Plava)
Kao da lebdi (Narančasta)