Lovro Artuković Spremište

Posjet ateljeu

Pred prozorom
Djevojka s jabukom
Odraz
Staklo kuhinjskog ormarića
Zvrk
Dim
U ateljeu
Na prozoru
Zamišljena
Charlott u lateksu
Madame Charlott
Selma
Ženski akt koji misli
Disput o smislenosti figurativnog prikaza
Runar
Anne (Royal)
Giuliano sa svojim psom Vinom