Lovro Artuković Spremište

Posjet ateljeu

Demetra
Da vam pokažem svoj san
Ženski lik u prostoru (Teschi)
Pred prozorom
Djevojka s jabukom
Zvrk
Dim
U ateljeu
Na prozoru
Zamišljena
Madame Charlott
Selma
Ženski akt koji misli
Disput o smislenosti figurativnog prikaza
Runar
Anne (Royal)
Giuliano sa svojim psom Vinom